iPad-in-Hand-Mockup-Free-PSD.png

לאיזה מייל לשלוח לך את המדריך

 

שיעזור לך להפוך רעיון טוב

לעסק חברתי טוב?

Lean Canvas ליזמים חברתיים

26 עמודים מלאים שינחו אותך בבניית מודל עסקי- חברתי, הסברים ודוגמאות מעולם העסקים החברתיים ושאלות מנחות שיעזרו לך להתמקד

[הטופס מאחר קצת, הוא כבר באיילון... עוד כמה שניות והוא מגיע]