top of page
Image by Shoeib Abolhassani
logo blend academy white-01-01.png
WhatsApp Image 2023-09-18 at 16.37.36.jpeg

המרכיב הסודי להטמעת
קיימות ו-ESG בארגונים

הכלים והתובנות שישדרגו את תכניות העבודה שלך

הכשרה בת 3 מפגשים | אונליין | 19/10/23 - 02/11/23 | 09:30-11:00

המעבר מאסטרטגיה ליישום בשטח הוא אחד האתגרים החוזרים איתם מתמודדות מנהלות ומנהלים. בעולמות ה-ESG האתגר מורכב במיוחד, מאחר ומדובר בפעולות המשפיעות על התנהלות הארגון כולו, נוגעות ישירות בעובדות ובעובדים ודורשות ידע מקצועי רחב ורב תחומי.

הצלחה ביישום תכנית הקיימות וה-ESG ויצירת אימפקט חברתי-סביבתי משמעותי עומדת על חודם של מרכיבים קריטיים, שלא תמיד אנחנו ערים להם או שאינם מקבלים מענה מדוייק - להם אנחנו קוראים המרכיבים הסודיים להטמעה.

בסדנא נעניק את הכלים והפרקטיקות לתכנון תהליך היישום, בדגש על ביצוע והטמעה, נחשוף גישות חדשניות ליישום תהליך השינוי ונלמד איך למקסם פרוייקטי קיימות תוך דגש על המרכיבים הקריטיים להצלחה.

הסדנא תעניק לך

 • הבנה עמוקה איך לעבור מאסטרטגיה ליישום והטמעה

 • ידע מעשי, בדגש על משמעויות ההטמעה

 • מפת דרכים לפיתוח מודל עסקי להתנהלות מקיימת ויצירת אימפקט

 • מתודולוגיה ברורה ליצירת שינוי התנהגותי ותודעתי אצל בעלי העניין

 • השראה ממקרי בוחן מוצלחים

 • Best Practices לתיכנון, יישום והטמעת פעולות באירגון

 • התנסות מעשית בשיטות עבודה

 • הכרות עם מנהלים ומנהלות נוספים מהתחום

01

אסטרטגיית קיימות | 19/10/23 | 09:30-11:00

נלמד מה הם השלבים של פיתוח אסטרטגיית קיימות לארגון ומה המרכיבים החשובים ביותר כהכנה לביצוע ויישום מוצלח בשטח. נסקור מקרי בוחן מוצלחים מהארץ ומהעולם ונבין איך להטמיע אותם גם אצלנו

02

קיימות ואימפקט כמנוע לצמיחה עסקית | 26/10/23 | 09:30-11:00

נלמד על חיבור הזדמנויות עסקיות וריווחיות לפרויקטי קיימות, מה הם המודלים העסקיים- היברידים שמאפשרים התנהלות אחראית ומקיימת לצד רווחיים עסקיים וכלכליים. נלמד איך להפוך כל פרויקט קיימות ואימפקט מהוצאה להשקעה משתלמת שכדאי להוציא לפועל

03

שינוי התנהגות ותודעה כבסיס להטמעה | 02/11/23 | 09:30-11:00

נלמד איך להפחית התנגדויות ולבצע את תהליך השינוי תוך שיתוף פעולה ורתימה של כלל מחזיקי העניין על ידי שיטות ומתודולוגיות מעולמות החשיבה העיצובית והכלכלה ההתנהגותית ככלים לעידוד שינוי התנהגות בתחום הקיימות

צוות המרצים

ארגז הכלים של המנהלות והמנהלים במציאות החדשה

 • מנהלי/ות קיימות, מנהלי/ות ESG  ומנהלי/ות אחריות תאגידית המעוניינים להטמיע בצורה מעשית מגוון פעולות ופרוייקטי קיימות בארגון

למי הקורס מתאים

 • סדנא תהליכית של 3 מפגשים בני שעה וחצי כל מפגש

 • המפגשים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 09:30-11:00 בתאריכים: 19/10, 26/10, 02/11

 • ההמפגשים מתקיימים אונליין והקלטות המפגשים ישלחו למשתתפים/ות

מתי מתחילים

 • עלות ההכשרה - 850 ש"ח + מע"מ (995 ש"ח סה"כ)

עלות

הירשמו לסדנא בקלות כאן:

bottom of page