אג"ח חברתית: מודל חדשני למימון שינוי חברתי


אג"ח חברתית

אג"ח חברתית (Social Impact Bond)

אג"ח חברתית הינה מודל לשיתוף פעולה בין מגזרי לפתרון בעיות חברתיות. אג"ח חברתית מאפשרת גיוס הון מהמגזר הפרטי למימון פרויקטים חברתיים המבקשים למנוע תופעות חברתיות שליליות הניתן לכמת את עלותן לממשלה ולמגזר הציבורי. הפרויקטים מופעלים על ידי עמותות, ובאם הן מצליחות להשיג את היעדים הנקבעים מראש הממשלה מחזירה את ההשקעה בתוספת חלק מהכספים שנחסכו אל המשקיעים. במקרה והפרוייקט נכשל הממשלה אינה משלמת והמשקיעים סופגים את ההפסד.

במקום טיפול בבעיה- מניעת הבעיה

קיימות בעיות חברתיות שעולות לממשלה ולמגזר הציבורי כספים רבים שכמעט ולא נעשים מאמצים משמעותיים למנוע אותן - החל מפשיעה חוזרת, עוני, חולי ועד נשירת סטודנטים ומחוסרי דיור. כספים רבים מושקעים באזרחים הזקוקים לשירותי הרווחה, בחולים הזקוקים למערכת הבריאות, לאסירים משוחררים שחוזרים שוב ושוב לכלא וכו'. הפתרונות המוצעים היום, על ידי המגזר הציבורי, הם בגדר כיבוי השריפה לאחר שכבר החלה ולא במניעתה. טיפול באזרחים הסובלים דחוף יותר, ולכן פעולות למניעת התחלואות לא נעשות. האג"ח החברתית מתמקדת במניעה של בעיה חברתית מסוימת, ובכך יצירת חיסכון לממשלה בתקציבים הציבוריים, לצד תשואה חברתית לציבור כולו.

חיסכון לרשויות הממשלתיות

האג"ח החברתית אם כך מציעה לרשויות הממשלתיות לספק פתרונות העוסקים במניעת הבעיות החברתיות ללא שום סיכון מצידן. הכספים מושקעים על ידי המגזר הפרטי, הפרויקט מבוצע על ידי המגזר השלישי, ובאם הפרויקט יצליח ולרשות הממשלתית ייחסכו כספים היא תעביר את חלקן חזרה אל המשקיעים. ואם לא- לא.

העמותות עם זאת, הנבחרות לבצע את הפרויקט, נהנות מיציבות תקציבית ואינן צריכות להשקיע משאבים באיתור מקורות מימון וגיוס כספים, כך מלוא ההתמקדות שלהן היא בפעילות החברתית ובמוטבי הפרויקט.

האג"ח החברתית הראשונה

מיזם אג"ח החברתית הראשונה החל בשנת 2010 בבריטניה על ידי Social Finance בהוב