אג"ח חברתית: מודל חדשני למימון שינוי חברתי

אג"ח חברתית (Social Impact Bond)


אג"ח חברתית הינה מודל לשיתוף פעולה בין מגזרי לפתרון בעיות חברתיות. אג"ח חברתית מאפשרת גיוס הון מהמגזר הפרטי למימון פרויקטים חברתיים המבקשים למנוע תופעות חברתיות שליליות הניתן לכמת את עלותן לממשלה ולמגזר הציבורי. הפרויקטים מופעלים על ידי עמותות, ובאם הן מצליחות להשיג את היעדים הנקבעים מראש הממשלה מחזירה את ההשקעה בתוספת חלק מהכספים שנחסכו אל המשקיעים. במקרה והפרוייקט נכשל הממשלה אינה משלמת והמשקיעים סופגים את ההפסד.