top of page

מה זה אימפקט? | ?What is Impact

המושג "אימקפט" הפך נפוץ יותר ויותר בשנים האחרונות, אנחנו רואים שימוש במילה אימפקט במגוון ווראציות: "יזמות אימקפט", "השקעות אימפקט", "כלכלת אימפקט", "קולקטיב אימפקט" ועוד. פירוש המילה "אימפקט" זו השפעה. אנחנו מכירים בכך שכל אחד ואחת מאיתנו יוצרים השפעה חיובית או שלילית באמצעות הפעולות, הבחירות וההחלטות שלנו, אם באופן מכוון או לא מכוון.ההגדרה של אימפקט

ההגדרה של אימפקט היא סך התועלת ארוכת טווח כתוצאה משינויים מדידים ומועילים בחייהם של בני ובנות האדם או לכדור הארץ. התועלת יכולה להיות כלכלית, חברתית, סביבתית, תרבותית, בריאותית, טכנולוגית ועוד. אימפקט חברתי מתייחס לשיפור רווחת בני ובנות האדם ואימפקט סביבתי מתייחס לצמצום כל השפעה שלילית על כדור הארץ ושמירה על היכולת של הדורות הבאים להתקיים בעולם.


השפעה חברתית וסביבתית

האופן שבו אנחנו משפיעים על החברה והסביבה מחולק לשלוש קטגוריות:

  1. הדרך בה אנחנו מוציאים כסף - הבחירות הצרכניות שלנו

  2. הדרך בה אנחנו מרוויחים כסף - פעילות עסקית או ארגונית שאנחנו לוקחים בה חלק

  3. הדרך בה אנחנו משקיעים כסף - באופן ישיר או באופן עקיף דרך מוצרים פנסיונים ומכשירי חיסכון


בעשור האחרון התפתחה מגמה כלכלית מתוך הרצון והצורך לייצר אימפקט, שנקראת גם כלכלת האימפקט או קפיטליזם 2.0, שמתייחסת להשקעות שיש להן כוונה ברורה, מוצהרת ומדידה לייצר ערך כלכלי- רווחים כספיים (ROI), תוך יצירת ערך חברתי או סביבתי (SROI). כחלק מהמגמה הזו התפתחה נישה חדשה בעולם היזמות - יזמות אימפקט, הכוללת מודלים עסקיים חדשניים המאפשרים לייצר בלנד של שורות רווח - רווח כלכלי, רווח חברתי ורווח סביבתי, קרנות אימפקט, אקסלרטורים ומאיצי אימפקט, תכניות אקדמיות ועוד.


הצטרפו אלינו לקהילת האימפקט בפייסבוק 
קריאה מומלצת:
bottom of page