January 27, 2018

בתחום היזמות החברתית אנחנו פועלים מתוך אג'נדה חברתית-סביבתית. יזמים חברתיים מזהים בעיה חברתית, מחפשים הזדמנויות לשינוי ומוצאים פתרון שיחולל אימפקט חברתי. מתוך כך, מקימים עסקים חברתיים בעלי השפעה חיובית על החברה.

יזמים חברתיים ניגשים ראשית לזיהוי הזדמנויות ופתרונות לסוגי...

August 15, 2017

אג"ח חברתית היא מודל למימון פרויקטים חברתיים המבקשים למנוע בעיות חברתיות הניתן לכמת את עלותן לממשלה ולמגזר הציבורי. הצלחת הפרוייקט מייצרת חיסכון לממשלה...