top of page
Image by Amadej Tauses
logo blend academy white-01-01.png
Tablet User 2_edited.jpg

למנהלים ומנהלות

אחריות חברתית כמנוע צמיחה עסקית וארגונית

תכנית לימודי התעודה בתחום האימפקט של אוני' בר-אילן

ההרשמה הסתיימה

On the Computer

למנהלים ומנהלות

ניהול קיימות ואימפקט
חברתי בארגונים

תכנית מעשית לבניית
אסטרטגיית קיימות

ההרשמה הסתיימה

Image by Ian Schneider

ליזמיות ויזמים

תכנית יזמות
וחדשנות אימפקט

תכנית האצה פרקטית
להזנקת מיזמים

ההרשמה פתוחה

bottom of page